Skapa tillväxt i företaget

Om du har startat ett företag inom någon av de mer intensivare branscherna som exempelvis finans, IT, fintech och mjukvara så behöver du vara beredd på att det kan krävas tillväxt för att överleva på marknaden. Företag inom dessa branscher kommer och går, vissa går omkull, andra blir uppköpta medan några harvar på som vanligt år ut och år in. Att bli uppköpt är mest en dröm som många har då det inte är vanligt att bli uppköpt om företaget inte har något unikt att komma med. Då är det bättre att satsa på att få företaget att utvecklas och växa så att du kan säkra en del marknadsandelar.

Tillväxt kräver tid och kapital samtidigt som det också innebär flera utmaningar för företag och personal. Om du exempelvis ska ta fram en ny programvara för att kunna erbjuda unika IT-lösningar på nätet så kommer det krävas år av utveckling som inte kommer att ge företaget några intäkter idag. Dock så kan den nya programvaran bli mycket lönsam efter att den är klar, vilket också är svårt att sia om. Men för att kunna hänga med i konkurrensen så krävs det att företaget kan erbjuda nya tjänster löpande så att de inte blir omsprungna av andra tillväxtföretag som har valt att växa.

När det är dags för tillväxt

Innan du kan börja avsätta personal för att ta fram produkter eller tjänster för nya marknader så måste det finnas en vattentät plan över hur utvecklingen ska gå till, en tidsram och vad målet är. Det måste finnas en deadline för projektet så att du kan se slutet. Dessutom så behöver du säkra kapital för denna utveckling, antingen genom att andra delar av företagets verksamhet får betala eller att företaget tar in kapital utifrån.

Tänk på att undersöka marknaden noga innan du drar igång ett projekt för tillväxt så inte produkterna eller tjänsterna redan finns. Då kanske du istället kan köpa en färdig produkt eller skapa ett samarbete.