Utmaningar som företag står inför

Ett misstag som många gör är att de tror att snabbt växande företag har fått allting serverat på ett silverfat. Nästan som om de hittade ett recept för sina framgångar. Så är inte fallet då snabbt växande för företaget även innebär en väldigt hög risk. Den höga risken är istället när företag är i behov av att anställa ett större antal personer och sedan inte veta ifall affärsmarknaden kommer ändra sig. De måste alltså ansvara för allt inom företaget och möjligtvis 50 andra som måste ha sin lön för att kunna ha ett funktionellt liv.

Oavsett vilken storlek på företaget eller vilken bransch så har majoriteten av snabbt växande företag liknande problem enligt Inc. 5000’s affärskonferens. Alla förlitar sig på en stor klient som avgör hur marknaden kommer se ut för dem. Nyckeln är att hitta en balans genom allting. Vare sig det är privatliv, växande bolag, pengar, anställda, nya möjligheter, etc. Maria Hammarström med samt två forskarkollegor har sammanställt teknikkonsultföretags fyra utmaningar under 13 stycken intervjuer med deras företagsledare. Då detta är en marknad som är ny expanderad men också viktig för förståelse inom företagande.

Dagens online vadslagnings företag går under namnet ”Kindred Group” är även kända för sin rörliga börs och marknad då allt beror på hur hög efterfrågan är. Kindred Group ger spelmöjligheter inom Poker, Bingo, Casino, Live Casino och Odds. De förtag som är i framkanten är Unibet Casino, Maria Casino och iGame då de har varit bland de 3 största utav de 13 operatörer som existerar för detta. Denna form av online vadslagning stiger i rekordfart då företagets inkomster i slutet av 2017 var £751.4 miljoner. Men tack vare 2018 världskuppen i fotboll så gick bolagen i vinst med £219 miljoner inom loppet av 3 månader.

5 stycken viktiga saker att tänka på för att inte låta företagets kvalité gå ner under tillväxt är:

1. Med pengar kommer ansvar

Innan man försöker hitta sina investerare är det viktigt att tänka igenom vad det faktist innebär. I vissa fall kan det leda till att de kontrollerar förtaget mer än vad du gör. De kommer kräva rapporter, resultat efter deras förväntningar och möjligen ta över företaget ifall det går för långt.

2. Kulturen på företaget

Marknadsföringen måste hela tiden vara nära till allting som händer. De kan inte gå ut i media och säga att en sak som absolut inte överensstämmer med vad som faktiskt försiggår bakom stängda dörrar. Då finns istället risken att klienter avslutar samarbeten på grund av bristande tillit.

3. Anställ människor klokt

Det är viktigt att inte bränna ut de nuvarande anställda eller få dem att vilja sluta. Anställ därför smart, vad är det som krävs för expanderingen.? Möjligtvis frilansare eller folk på deltid innan du är säker på att anställa på heltid.

4. Förstå dina anställda

Be aldrig dina anställda att göra något som du själv aldrig kunnat tänka dig att göra. Förstå allt de offrar för företagets framgång och visa uppskattning.

5. Betala fakturorna

Med tillväxt kommer även nya former av fakturor som måste betalas in i tid. Ha därför koll på allt som kommer in och var pengarna spenderas.

Skapa tillväxt i företaget

Om du har startat ett företag inom någon av de mer intensivare branscherna som exempelvis finans, IT, fintech och mjukvara så behöver du vara beredd på att det kan krävas tillväxt för att överleva på marknaden. Företag inom dessa branscher kommer och går, vissa går omkull, andra blir uppköpta medan några harvar på som vanligt år ut och år in. Att bli uppköpt är mest en dröm som många har då det inte är vanligt att bli uppköpt om företaget inte har något unikt att komma med. Då är det bättre att satsa på att få företaget att utvecklas och växa så att du kan säkra en del marknadsandelar.

Tillväxt kräver tid och kapital samtidigt som det också innebär flera utmaningar för företag och personal. Om du exempelvis ska ta fram en ny programvara för att kunna erbjuda unika IT-lösningar på nätet så kommer det krävas år av utveckling som inte kommer att ge företaget några intäkter idag. Dock så kan den nya programvaran bli mycket lönsam efter att den är klar, vilket också är svårt att sia om. Men för att kunna hänga med i konkurrensen så krävs det att företaget kan erbjuda nya tjänster löpande så att de inte blir omsprungna av andra tillväxtföretag som har valt att växa.

När det är dags för tillväxt

Innan du kan börja avsätta personal för att ta fram produkter eller tjänster för nya marknader så måste det finnas en vattentät plan över hur utvecklingen ska gå till, en tidsram och vad målet är. Det måste finnas en deadline för projektet så att du kan se slutet. Dessutom så behöver du säkra kapital för denna utveckling, antingen genom att andra delar av företagets verksamhet får betala eller att företaget tar in kapital utifrån.

Tänk på att undersöka marknaden noga innan du drar igång ett projekt för tillväxt så inte produkterna eller tjänsterna redan finns. Då kanske du istället kan köpa en färdig produkt eller skapa ett samarbete.