Fokus på tillväxt även i lågkonjunktur

De flesta företag kommer under sin livstid att uppleva ett antal konjunktursvängningar. Majoriteten av företagen följer den allmänna konjunkturen, samtidigt som företag i vissa specifika branscher dessutom måste ta hänsyn till just den branschens specifika konjunkturcykler. Som exempel på branscher vilka har sina egna konjunkturcykler kan nämnas läkemedels- eller byggnadsbranschen.

När det råder lågkonjunktur är köpkraften generellt lägre. Både privatpersoner och företag har mindre medel att spendera på inköp, varför de flesta företag tappar i försäljning under en lågkonjunktur. Detta i sin tur, leder till att företagen förlorar i tillväxt. Många företag blir dessutom tvungna att slåss för sin överlevnad under en lågkonjunktur, vilket ofta sker genom nedskärningar av olika delar av verksamheten.

Lågkonjunkturen är ett ypperligt tillfälle för att förbereda tillväxt

En lågkonjunktur är inte något positivt utan är något som de flesta företag hade klarat sig utan. I en perfekt värld hade det inte funnits några lågkonjunkturer och alla företag hade befunnit sig i en ständig tillväxt. Tyvärr vi lever inte i en perfekt värld och lågkonjunkturer är något som alla företag, förr eller senare, kommer att drabbas av. De företag som har insett detta och är väl förberedda, är oftast de företag vilka tar sig igenom en lågkonjunktur någorlunda helskinnade.

Lågkonjunkturer är emellertid inte enbart av ondo. En lågkonjunktur innebär påfrestningar men innehåller även möjligheter, för de företag vilka står väl rustade och förberedda när lågkonjunkturen anländer. Det är inte ovanligt att dessa företag växer, samtidigt som dess konkurrenter går kräftgång och minskar sin verksamhet.

När sedan högkonjunkturen anländer har de företag, vilka har varit förberedda och tagit vara på de tillfällen som erbjudits under lågkonjunkturen, mycket goda möjligheter till en hög tillväxt. Det är därför viktigt att företag fokuserar på tillväxt, eller i vart fall framtida tillväxt, även under en lågkonjunktur. Fokus på tillväxt är en förutsättning för ett företags välmående – och även överlevnad – på längre sikt.