Tillväxt är viktigt även för tjänsteföretag

Tillväxt är något som de flesta företag strävar efter. Detta gäller oavsett i vilken bransch som företaget är verksamt. Såvitt skilda företag som biltillverkare, flygplanstillverkare, datortillverkare eller producenter av livsmedel strävar i de flesta fall efter tillväxt. Att företaget lyckas skapa tillväxt är en förutsättning för att företaget ska kunna överleva på längre sikt. Ett företag som inte strävar efter tillväxt riskerar att med tiden alltmer marginaliseras, för att så småningom helt försvinna från marknaden.

Det är inte endast för tillverkningsföretag som tillväxt är viktigt. Även tjänsteföretag är beroende av tillväxt. De flesta advokatbyråer, lokalvårdsföretag, hantverkare och andra företag som erbjuder tjänster strävar efter tillväxt. Tillväxten gör det möjligt för ett tjänsteföretag att i ett längre tidsperspektiv erbjuda bättre tjänster till lägre priser. I vissa tjänstebranscher är det närmast en förutsättning med tillväxt i företaget för att företaget ska kunna överleva på marknaden.

Tillväxt är en förutsättning för ett tjänsteföretags överlevnad och utveckling

I ett tjänsteföretag är det ofta personalen som är företagets viktigaste resurs. Utan en kompetent och passionerad personal kan företaget inte leverera sina tjänster till kunderna. Det har inte någon betydelse hur unika och fantastiska tjänsterna än må vara; har företaget inte kompetent personal som kan utföra tjänsterna på ett professionellt sätt kommer företaget att förr eller senare tvingas att upphöra med sin verksamhet.

I ett tjänsteföretag är det viktigt att såväl rekrytera bra personal som att därefter behålla den personal som har rekryterats. Tillväxt är en förutsättning för att ett tjänsteföretag ska kunna erbjuda sin personal bra anställningsvillkor och intressanta arbetsuppgifter. Kan företaget inte erbjuda bra anställningsvillkor och intressanta arbetsuppgifter kommer personalen oundvikligen att förr eller senare söka sig till andra arbetsplatser. Konkurrensen mellan olika företag inom tjänstesektorn är mycket hård och idag tvekar få personer att byta arbetsplats om de erbjuds bättre villkor någon annanstans.